Klubben » Nyheter » Årsmøte Orkla Cykleklubb

Årsmøte Orkla Cykleklubb


03.02.2010

Årsmøte i Orkla CK avholdes torsdag 18.februar klokka 20.00 i "Mardahl`s" lokaler.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen to uker før årsmøtet:-)

Årsmøte i Orkla CK avholdes torsdag 18. februar kl. 20.00 i Mardahl sine lokaler.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av møteleder og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding
5. Årsregnskap 2009
6. Fastsettelse medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Orkla CK organisasjonsplan
10. Valg styre og tillitsverv

I tillegg vil det i møtet bli foretatt utdeling av diverse premier og hedersbevisninger!


Mvh

Styret i Orkla CK