Klubben » Nyheter » Årsmøte Orkla CK

Årsmøte Orkla CK


06.02.2013

Årsmøte Orkla CK onsdag 6.mars klokka 19.00.

 

Årsmøte i Orkla CK avholdes onsdag 6.mars i lokalene til Mardahl Maskin på Grønøra.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding,
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg av styre

PS ! Evt.forslag og saker må være innsendt til styret senest Mandag
04.03.2013
Hilsen styret