Aktiviteter » Aktivitetsplan OCK » Orklakarusell

08.05.2014 18:15 — 20:00

Orklakarusell

Oppmøte park.plass Autopark senest kl.18.15 for reg.av deltakere, start kl.18.30

Start utenfor Orkdal Bil (busslomme rød strek i veibanen)

Gjølmesli - Ustjåren – Ustsætra – mål utenf OrkdBil                                        (offroad fellesstart)hovedansv: Knut R. Jensen

Møt opp og teste formen, her må du bruke OFFROADsykkel, noe annet kan bli vanskelig.